• Hi Guest! To get rid of ads on the page, please consider donating through user upgrades or other methods.

Shock calller's upk

Firestormvn

Cricket
Member
Can someone send me UPK for this (warden' weapon), pls !
--- Merged ---
Ok, i found it, and mod for my BM.
 

Attachments

  • 34396136_2080445265535499_3289256959399690240_n.jpg
    34396136_2080445265535499_3289256959399690240_n.jpg
    14.9 KB · Views: 330
  • Untitled.png
    Untitled.png
    1.5 MB · Views: 325

Parzival

Cricket
Member
[QUOTE = "Firestormvn, post: 3923, member: 5083"] Nhưng tôi mod cho Blade Master? Bạn chắc chắn? [/ QUOTE]
Yeah , Share for Me , Please
--- Merged ---
But i mod for Blade Master ? You sure ?
I really like it . Please Help me .
 

Firestormvn

Cricket
Member
vãi cả 4rum TA mà đi hỏi bằng tiếng Việt, dùng ngoại hình Kiếm Đồng để mod, và đúng là mod cho BM, tuy nhiên cái Kiếm Đồng đó bị xóa khỏi bản VN rồi. Liên hệ với mình qua FB Hoàng Phạm( Firestorm) nếu có thêm câu hỏi

 
Last edited:

mrcyclo

Cricket
Donator
Member
Hey guys, can you give me upk file name of skeleton, material and texture file of this weapon? Thanks :bnsheart:
 
Top Bottom